Obchodní podmínky soutěží a propagačních akcí

Nahrajte video a získejte PLNÉ vrácení ceny za dřez!

Taková akce tu ještě nebyla!

Jste spokojeni se dřezem, který jste zakoupili v našem obchodě? Nahrajte video s Vaším názorem na dřez a získejte PLNÉ vrácení ceny za dřez!

Prvních 20 zákazníků, kteří nám zašlou video, obdrží plné vrácení částky za zakoupený dřez.

Jak se zúčastnit této propagační akce?

1. Objednejte si dřez v našem obchodě a zaplaťte jej.
2. Až obdržíte objednávku, namontujte dřez
3. Nahrajte video s Vaším názorem na dřez (Vyhrazujeme si právo odmítnou nahrávku, pokud kvalita audia nebo videa je slabá)
4. Dokončené video zašlete na adresu: lucie@drezy-lavello.cz
5. Zasláním videa souhlasíte s jeho zveřejněním na našich webových stránkách, obchodech, sociálních sítích a v marketingových materiálech
6. Prvních 20 zákazníků, kteří nám zašlou video, obdrží plné vrácení částky za zakoupený dřez.. Tato akce nezahrnuje baterie a příslušenství – jejich cena nebude vrácena.
7. Jeden účastník se může akce zúčastnit pouze jednou
8. Vrácení částky bude provedeno na stejný bankovní účet, ze kterého jste zaplatili objednávku. Pokud jste platili dobírkou, zeptáme se Vás na číslo účtu.
9. Pokud objednávka byla na společnost, obdržíte od nás také opravnou fakturu.

Jaká videa přijímáme?

1. Video by mělo mít délku mezi 45 vteřinami a 2 minutami.
2 Mělo by obsahovat: snímky Lavello dřezu v kuchyni, názor na jeho kvalitu a hodnocení služby (pokud si pamatujete jméno člověka, který Vás obsloužil, můžete jej uvést)..
3. Při vyjadřování kvality produktu a služeb musí být vidět Váš obličej. Ukažte každému Váš krásný úsměv!?
4. Záběry musí být estetické, dobře ložené a zvuk by měl být čistý – žádná echa nebo zvuky v pozadí.
5. Záběry videa by neměly být uměle modifikovány. Žádné speciální efekty by neměly být přidávány. Je důležité mít dobré osvětlení dřezu, za účelem přípravy esteticky příjemného prostředí v kuchyni a použí nahrávací zařízení, které nahrává v dobré kvalitě.
6. Váš hlas by měl být slyšitelný a čistý, bez zvuků v pozadí (např. hluk z ulice, TV či hudba v pozadí)

Rozdáváme granitové dřezy!

Pravidla a podmínky rozdání granitových dřezů a kuponů na slevu od Lavello granitové dřezy, dále jen „kampaň“

 1. ÚČAST V KAMPANI ANI VÝHRA V KAMPANI NENÍ PODMÍNĚNA NÁKUPEM. NÁKUP NEZVYŠUJE ŠANCI NA VÝHRU.
  Oprávnění

  1. Tato kampaň je otevřena pouze pro účastníky (dále jen „Vy“) s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.
 2. Souhlas s pravidly
  1. Účastí v kampani souhlasíte plně a bezvýhradně se řídit těmito Pravidly, a potvrzujete, že žijete v České republice. Navíc, souhlasíte s přijmutím rozhodnutí Lavello jako konečným a závazným, tak jak se bude vztahovat k obsahu této kampaně.
 3. Trvání kampaně
  1. Účast na kampani je možná online, počínajíc od 17.09.2018 a konče 1.10.2018. Všechny účasti musí Lavello obdržet před 2.10.2018.
 4. Jak se zúčastnit kampaně
  1. Za účelem získání šance na výhru v kampani je nutné, abyste:
   1. V minulosti nebo v okamžiku Vaší účasti v kampani označili Lavello granitové dřezy Facebook profil stránku jako „To se mi líbí“
   2. Napsali komentář k oficiálnímu příspěvku kampaně na Facebooku (na Bydlo.cz oficiálním Facebook profilu)
    1. Který dřez z nabídky Lavello granitové dřezy obdržíte v případě získání hlavní výhry
    2. Proč si přejete tento konkrétní model
  2. Za účelem možnosti získat cenu v kampani, musíte splnit všechny požadavky kampaně. Příspěvky účastníků, které jsou neúplné, nebo nesplňují pravidla a podmínky, mohou být vyřazeny na základě vlastního uvážení Lavello.
  3. Kampaně se můžete zúčastnit pouze jednou.
  4. Musíte zadat požadované informace.
  5. Není možné zúčastnit se kampaně vícekrát pod jinými e-mail adresami, identitami, nebo z jiných zařízení.
  6. Pokud použijete podvodné způsoby, nebo se jinak pokusíte narušit pravidla kampaně, Váš příspěvek může být odstraněn na základě vlastního uvážení Lavello.
 5. Výhry
  1. Jako první cenu, Lavello poskytne 2 šťastným výhercům (dále jen „Výherce“) zdarma granitový dřez z nabídky Lavello na www.drezy-lavello.cz dle vlastního výběru výherce, spolu se sifonem a dávkovačem saponátu.
  2. Jako druhou cenu, kupon na slevu 50% bude poskytnut 1 výherci na každých 2 000 účastníků kampaně.
  3. Jako třetí cena, dva kupony na slevu 33% budou poskytnuty 2 výhercům (každému jeden kupon) na každých 2 000 účastníků kampaně.
  4. Jako čtvrtá cena, čtyři kupony na slevu 25% budou poskytnuty 4 výhercům (každému jeden kupon) na každých 2 000 účastníků kampaně.
  5. Kupony snižují cenu dřezu s příslušenstvím (sifon a dávkovač saponátu). Kupon se nevztahuje na baterie.
  6. Výhry jsou nepřenosné.
  7. Všechny výdaje vztahující se k výhrám, zahrnujíc jakékoliv a všechny daňové povinnosti, jsou odpovědností Výherce.
  8. Výměna výhry, přenos výhry na jinou osobu, vyplacení ekvivalentu výhry v penězích není možné.
  9. Přijmutím výhry vzniká Lavellu nárok na jméno výherce, a získání materiálů na propagaci, bez dalších kompenzací výherci, pokud to nezakazuje zákon.
 6. Šance na výhru
  1. Šance na výhru závisí na počtu účastníků v kampani.
 7. Volba Výherce a vyrozumění
  1. Volba Výherce bude provedena ve dvou fázích:
   1. Pod dohledem Lavello bude náhodně vybrán počet účastníků kampaně, kteří komentovali pod oficiálním příspěvkem kampaně
   2. Vybraní účastníci budou zkontrolováni, zda jsou způsobilí vyhrát cenu, tj. zda jsou současnými fanoušky profilové stránky Lavello granitové dřezy CZ, na Facebooku
  2. Výherci budou upozorněni prostřednictvím Facebook Messengeru během 1 dne od volby Výherce.
  3. Lavello nenese odpovědnost za nepřevzetí vyrozumění výhercem vzhledem k uložení vyrozumění do spamu, nebo vzhledem k nastavení dalších systémů u výherce, nebo vzhledem k poskytnutí nesprávných nebo neúplných kontaktních údajů výhercem.
  4. Pokud výherce nemůže být kontaktován, je nezpůsobilý, nevyžádá si cenu během 30ti dnů od odeslání upozornění o výhře, výhra může propadnou.
  5. Převzetí výhry výhercem se řídí zákonnými podmínkami platnými v ČR.
  6. Jakékoliv porušení těchto oficiálních podmínek Výhercem (na základě vlastního uvážení Lavello) povede k vyloučení výherce z kampaně, a všechna práva výherce v této kampani budou okamžitě zrušena.
 8. Vaše práva
  1. Účastí v kampani rozumíte a souhlasíte, že Lavello, nebo kdokoliv, kdo koná ve prospěch Lavello, má právo tisknout, publikovat, vysílat, používat, šířit, Vaše jméno a text, který jste zanechal pod oficiálním příspěvkem kampaně na Facebooku, ve veškerých médiích, i dosud neznámých, pro publicitu, informace, obchod, vztahy s veřejností, propagační účely, bez další kompenzace, upozornění, úpravy nebo Vašeho souhlasu.
 9. Pravidla a podmínky
  1. Lavello si vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení, zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit kampaň, pokud počítačový virus, chyba programu, neautorizovaný lidský zásah, podvod nebo zásah vyšší moci naruší nebo ovlivní administraci, bezpečnost, spravedlivost kampaně nebo řádný průběh kampaně. V takovém případě Lavello může zvolit výherce ze všech způsobilých příspěvků v kampani do a/nebo po (pokud vhodné) provedení této akce Lavellem.
  2. Lavello si vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení, vyřadit účastníka, který manipuluje nebo se pokouší manipulovat s procesem vkládání příspěvků do kampaně nebo administrací kampaně nebo s webovou stránkou, nebo porušuje Pravidla a podmínky.
  3. Lavello má právo, na základě vlastního uvážení, udržovat integritu a hladký průběh kampaně, prostřednictvím zneplatnění nebo smazání vícečetných příspěvků od jednoho uživatele.
  4. Jakýkoliv úspěšný nebo neúspěšný pokus účastníka o poškození webové stránky nebo ztížení hladkého průběhu kampaně nebo ztížení snadné administrace kampaně, může být porušením občanského a obchodního zákoníku. V případě takového pokusu si Lavello vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi úhradu škod až do výše dané zákonem.
  5. Lavello za žádných okolností nehradí účastníkovi kampaně jakékoliv výdaje, které mu vznikly účastí v kampani.
 10. Omezení odpovědnosti
  1. Účastí v kampani, souhlasíte se zachováním omezení odpovědnosti Lavello, zaměstnanců Lavello, poboček Lavello, majitelů Lavello, partnerů Lavello, agentur spolupracujících s Lavello, na jakýchkoliv škodách, ztrátách, onemocněních, smrti, poškození a odpovědnosti, pramenící z nedbalosti či nikoliv, plynoucích z:
   1. Účasti v kampani a zacházení s výhrou z kampaně
   2. Technických chyb v software a hardware a dalšího technického vybavení
   3. Nedostupností nebo nedosažitelností sítě internet a telefonického spojení
   4. Neoprávněného lidského zásahu do jakékoliv součásti kampaně
   5. Technických nebo lidských chyb v jakékoliv součásti kampaně na straně Lavello nebo Vaší
 11. Spory
  1. Tato kampaň se řídí zákony České republiky.
  2. Jako podmínka účasti v této kampani, účastník souhlasí, že jakékoliv a všechny spory, které souvisí s touto kampaní, budou vyřešeny individuálně, před podáním žaloby, výlučně před soudem v Praze.
  3. Dále v případě takového sporu, za žádných okolností nebudou účastníkovi kampaně hrazeny výdaje jakkoliv související s kampaní a vzniklé v důsledku sporu, kromě těch, na které má účastník zákonný nárok.
 12. Politika ochrany osobních údajů
  1. Informace poskytnuté při účasti v kampani se řídí politikou ochrany osobních údajů uvedenou na web stránce www.drezy-lavello.cz
 13. Sponzor
  1. Sponzorem této soutěže je Lavello
  2. Tato kampaň není organizovaná, sponzorovaná, vypsaná, administrovaná nebo jakkoliv jinak spojená s Facebook.
  3. Účastí v této kampani potvrzujete, že Vy, účastník, jste přečetl a bezvýhradně souhlasíte a podřizujete se všem těmto pravidlům kampaně.